वेळेनुसार धंद्यात बदल नाही केला तर त्याचा डायनासोअर होईल: रविंद्र टी कदम